Prophi

PFC sistemleri, endüktif reaktif güç yoluyla ve gereksiz yere aşırı yüklenmiş besleme sistemleri bundan kurtarmak ve reaktif tüketim maliyetlerini azaltmak için kullanılır.