Enerji İzleme Sistemleri

 • Yük Karakteristiklerini izleme
 • Kompanzasyon Sistemi Takibi
 • Tüketim Profillerinin Takibi
 • Enerji Kalitesi Parametrelerinin Takibi
 • Otomatik Alarm İle Sürekli Sistem Takibi
 • Standartlara Göre Ölçüm ve Raporlama
 • Enerjinin Verimsiz Kullanıldığı Noktaların Belirlenmesi
 
 

Enerji Analizörleri

 • Pano kapağına veya raya monte edilebilme
 • Yüksek hassasiyetli enerji ölçümleri (Class 0,2)
 • Fliker, harmonik gibi enerji kalitesi parametrelerinin ölçülmesi
 • Kaçak akım değerlerinin ölçülmesi
 • RS 232, RS485, DSUB 9, Etnernet arabirimleri
 • Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus gibi farklı haberleşme opsiyonları

Güç Kalitesi İzleme Sistemleri

 • Fliker, harmonik gibi enerji kalitesi parametrelerinin sürekli ölçülmesi
 • Otomatik alarm ile enerji kalitesi problemlerinin önceden tespiti
 • Enerji kalitesi problemlerinin temel neden analizlerinin yapılabilmesi
 • EN 50160, IEEE 519 gibi uluslararası standartlara göre raporlama
 • EPDK Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine göre sistem izleme
 • TEIAŞ Ek-8 Sistemine göre güç kalitesi izleme

Kaçak Akım İzleme Sistemleri

 • Olası sistem arızalarının erken tespiti
 • Elektriksel arızalara dayalı yangın risklerinin önlenmesi
 • Yüksek maliyetli ve riskli sistem duruşlarının önlenmesi
 • Sistem güvenilirliğinin artırılması
 • Bireysel arıza noktalarının yerinin kolay tespiti
 • Nötr iletkeninin aşırı yüklenmesinin önlenmesi

Kompanzasyon Komponentleri

 • Reaktif Güç Kontrol Röleleri
 • Kompanzasyon Kontaktörleri
 • Hızlı Anahtarlama için Tristör Modülleri
 • Harmonik Filtre Reaktörleri
 • AG Kondansatörler
 • OG Kondansatörler

Harmonik Filtre Çözümleri

 • Güç faktörünün iyileştirilmesi
 • Harmoniklerin azaltılması
 • Omik kayıpların azalması, kW enerji tasarrufu
 • Elektrik idarelerine ceza ödemekten kurtulma
 • Güç kalitesinin iyileşmesi
 • Rezonans riskinin önlenmesi
 • Cihaz bakım masraflarında azalma ve üretim ekipmanlarının ömürlerinde artış
 • Üretim prosesinde güvenilirlik

Harmonik Filtreli Kompanzasyon Sistemleri

 • Güç faktörünün iyileştirilmesi
 • Reaktif cezaların önlenmesi
 • Harmoniklerin azaltılması
 • Harmonik rezonans riskinin önlenmesi
 • Kondansatörlerin bozucu etkilerden korunması

OG Kompanzasyon Sistemleri & SVC Sistemleri

 • Orta Gerilim Reaktif Güç Kompanzasyon Sistemleri
 • Orta Gerilim Harmonik Filtre Sistemleri
 • Statik VAr Kompanzasyon Sistemleri

Motor Sürücü Uygulamalarında Güç Kalitesi

 • EMC/EMI Giriş Filtreleri
 • Aktif / Pasif Harmonik Filtre
 • Hat Reaktörleri
 • Komütasyon Reaktörleri
 • Sinüs Çıkış Filtresi
 • dv/dt Filtreleri
 • LC ve LCL Filtreleri

Hız Kontrol Cihazları için Pasif Filtreler

 • Harmonik akımların azaltılması
 • IEEE 519 ve diğer kalite standartlarına uyumluluk
 • Ekipman ömrü ve kritik uygulamalarda system güvenilirliğinin artırılması
 • Sistem kayıplarının azaltılması
 • Kablo ve trafolarda aşırı yüklenmesinin önlenmesi
 • Kısmi yüklenme durumlarında mükemmel tepki

Aktif Harmonik Filtreler

 • 50. Dereceye kadar bireysel akım harmoniklerinin filtrelenmesi
 • Dinamik VAR kompanzasyonu
 • Yük dengeleme
 • Sistem kayıplarının azaltılması
 • Kablo ve trafolarda aşırı yüklenmesinin önlenmesi
 • PE-N potansiyel farklarının azaltılması

EMC/EMI Çözümleri

 • PCB filtreleri
 • IEC Inlet filtreleri / Güç giriş modülleri
 • Bir fazlı filtreler ve DC filtreleri
 • Üç fazlı filtreler ve hat reaktörleri
 • Üç faz ve nötr filtreleri
 • EMC/EMI bobinleri

Elektrik Pano Çözümleri

 • A.G. Ana Dağıtım ve Tali Panolar
 • Motor Kontrol (MCC) Panoları
 • A.G. Kompanzasyon Panoları (Harmonik Filtre / Tristörlü )
 • O.G. Kompanzasyon Panoları
 • O.G. / Y.G. Koruma/Kumanda Panoları

Boru Donma Önleme Ve Yerden Isıtma Sistemleri

Raychem kendinden regüleli kablolar sayesinde:

 • Boru hatları aşırı soğuk havalarda bile bozulmadan kalır.
 • Kendinden regüleli kablo teknolojisi sayesinde en uygun enerji kullanımı sağlanır.
 • Yenilikçi sıcaklık kontrolörleri ile koruma sisteminin akıllı kontrolü sağlanır.
 • RayClic veya yüksek kaliteli ısıyla büzüşen konnektörler gibi bağlantı cihazları sayesinde sağlamlık ve uzun ömür sunar.

Kar Eritme Çatı-Oluk Isıtma Sistemleri

Raychem kendinden regüleli kar eritme sistemleri kar ve buzun çözülmesini sağlayarak, eriyen suyun güvenle çatıdan, oluklar boyunca ve tahliye borusundan aşağıya doğru akmasını sağlayacak bir yol sağlar.
 
Kar eritme sistemi nasıl çalışır?
 1. Sensörler, düşük ısı ve nemi tespit eder.
 2. Kontrol ünitesi sistemi açar.
 3. Kendinden regüleli ısıtma kablosu karları eriterek, oluklarda veya çatıda bir akış yolu oluşturur. Daha sonra tahliye borusuna suyun sürekli akışını sağlar ve buz, kar veya saçak oluşumunu önler.
 4. Hava sıcaklığı ayarlanan seviyenin üzerine çıktığında veya nem ayarlanan seviyenin altına düştüğünde, sistem kendini kapatır.